Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη μικροβιακή χλωρίδα και την παχυσαρκία;

Παχυσαρκία, η πολυπαραγοντική νόσος Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία είναι μία νόσος πολυπαραγοντική, με γενετικούς, περιβαλλοντικούς, ψυχολογικούς, νοσολογικούς και κοινωνικούς

Περισσότερα